Absolventský koncert

18.05.2010 18:30

Absolventský koncert posluchačů 6.ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Veroniky Holbové z pěvecké třídy MgA. Evy Dřízgové-Jirušové a Vladimíra Halíčka z klavírní třídy MgA. Hany Kundrátové je završením jejich úspěšného studia na Janáčkově konzervatoři.

Veronika Holbová zazpívá díla z repertoáru A.Coplanda, G.F.Handela, A.Vivaldiho, A.Dvořáka, G.Verdiho, G. Rossiniho , za klavírní spolupráce MgA. Michala Bárty.

Vladimír Halíček zahraje díla J.S.Bacha, L.Janáčka, J.Brahmse a F. Liszta.

Tento koncert patří mezi jejich poslední na půdě Janáčkovy konzervatoře.