Absolventský koncert - VIDEO

18.05.2010 18:30

 

J. S. Bach - preludium a fuga es moll:

 

 

 

J. Brahms - Intermezzo A dur č.2 op.118 

 

 

 

F. Liszt - Po četbě Danta

 

 

 

Přídavek - spoluúčinkuje Veronika Holbová - zpěv: