Klavírní soutěž v Brně

04.12.2009 00:00

 účast na klavírní soutěži v Brně od 4.12 do 6.12

        Program:    1) kolo

                                J.S.Bach - preludium a fuga Es moll (1.TK)

                                F. Chopin - Etudy As dur a Ges dur op.25

                                F. Liszt - Il Lamento (z 3.koncertních etud)

                        2) kolo

                                L. van Beethoven - Sonáta C dur op.2 č.3 (Allegro con brio, Scherzando)

                                L. Pauer -Presto scherzando

                                F. Liszt - Dante (quasi sonata)

                                L. janáček - Po zarostlém chodníčku - výběr