Mezinárodní festival mladých klavíristů a soutěž F.Liszta v Budapešti

26.10.2011 10:00

České centrum v Budapešti 26.- 29.10.2011 

Ferenc Liszt byl maďarský klavírní virtuóz a skladatel patřící mezi hlavní představitele romantismu.

Liszt po sobě zanechal velmi rozsáhlé dílo, z něhož velká část je dosud živá a hraná na koncertech. V mládí komponoval převážně pro klavír, po roce 1848 se zabýval spíše orchestrální tvorbou a ve stáří komponoval duchovní skladby.

Styl jeho hry byl na svou dobu velmi převratný. Zatímco všichni dřívější klavíristé i jeho současníci, jako například Mendelssohn, hráli s rukama při klávesách a bez zbytečných pohybů, on ze svých koncertů udělal show. Začal nedbalou poklonou, zasedl ke klavíru a s rozmachem udeřil do nástroje. Mnoho klavíristů jeho stylem opovrhovalo, žádný ovšem nemohl popřít, že jeho virtuosita je nepopiratelná a jeho technika i muzikální cítění geniální. Jeho hudební talent je považován za jeden z největších v dějinách.