Závěrečný koncert mladých talentovaných umělců

18.05.2010 18:30

17. května 2010 – OSTRAVA
Tisková zpráva:

Absolventský koncert posluchačů 6.ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Veroniky Holbové z pěvecké třídy MgA. Evy Dřízgové-Jirušové a Vladimíra Halíčka z klavírní třídy MgA. Hany Kundrátové je završením jejich úspěšného studia na Janáčkově konzervatoři.

Veronika Holbová zazpívá díla z repertoáru A.Coplanda, G.F.Handela, A.Vivaldiho, A.Dvořáka, G.Verdiho, G. Rossiniho , za klavírní spolupráce MgA. Michala Bárty.

Vladimír Halíček zahraje díla J.S.Bacha, L.Janáčka, J.Brahmse a F. Liszta.

Tento koncert patří mezi jejich poslední na půdě Janáčkovy konzervatoře.

Oba budou v budoucnu dále rozvíjet svůj talent na vysokých školách. Veronika Holbová na vysoké škole v Ostravě a Vladimír Halíček na Janáčkově akademii muzických umění v Brně .

https://www.solokapr.cz/zivot-v-kraji/clanek/zaverecny-koncert-mladych-talentovanych-umelcu.html

VIDEO